Học sinh lớp 12 nhập thông tin xét tốt nghiệp năm 2019 (Phần 3)


24-04-2019
Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 10/5/2019, học sinh lớp 12 tiếp tục nhập thông tin xét tốt nghiệp năm 2019 (Phần 3) lên c3duongxa. Bên cạnh điền thông tin trên phiếu giấy thì nhà trường yêu cầu 100% học sinh tự thực hiện câp nhật trên phần mềm.

Đã kết thúc.

Học sinh truy cập vào liên kết dưới với tài khoản được cấp để kiểm tra các thông tin đã đăng ký.

http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=%2f

Hỗ trợ: Thày Tuấn 0976050310


Người đăng:TĐT
24-04-2019

Các ý kiến thảo luận

Tải thêm

Gửi
Các bài viết cùng chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:
Lượt truy cập: