Tải và cài đặt ứng dụng VSSID


26-04-2021
Thực hiện Công văn số 776/UBND-KGVX ngày 18/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số.

1/ Thời gian vừa qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã nhận được sự phối hợp tích cực của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các cơ sở giáo dục trong công tác triển khai đăng ký giao dịch điện tử cá nhân và cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số -VssID. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số cơ sở giáo dục chưa đạt tỷ lệ 100% cán bộ, giáo viên, học sinh đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Để tăng cường triển khai ứng dụng VssID đến với người tham gia BHXH, BHYT, hướng tới thay thế các giấy tờ bằng giấy, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Công văn số 776/UBNDKGVX ngày 18/3/2021. Cụ thể như sau: 1. Phổ biến, hướng dẫn, yêu cầu 100% các thầy, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị trực thuộc quản lý đăng ký giao dịch hồ sơ điện tử cá nhân và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID. 2. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đăng ký giao dịch hồ sơ điện tử cá nhân và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID đến tất cả học sinh đang theo học tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quan tâm chỉ đạo.

2/ Quy trình cài đặt VSSID

Video hướng dẫn cài đặt Vssid


Người đăng:
26-04-2021

Các ý kiến thảo luận

Tải thêm

Gửi
Các bài viết cùng chuyên mục

ẢNH NỔI BẬT

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:
Lượt truy cập: