Công đoàn tham gia TDTT cụm Gia Lâm - Long Biên, 10/2022


26-10-2022
Công đoàn nhà trường với sự chỉ đạo của Cấp uỷ, BCH Công đoàn đã lên kế hoạch và công tác chuẩn bị chu đáo cho ngày thi đấu.