Tin nổi bật

ĐIỀU CHỈNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN, THỰC HIỆN...
14/05/2021 06:54:41 0 97
Căn cứ Thông báo số 1638 /TB -SGDĐT ngày 13/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020- 2021
Xác nhận thông tin đăng ký dự thi TN THPT 2021
15/05/2021 06:26:58 0 2588
Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 rất phức tạp, công tác quản lý dữ liệu thi TN THPT 2021 cũng bị ảnh hưởng không ít. Trước mắt nhà trường sử dụng phương pháp tạm thời: Cho học sinh xác nhận đã kiểm tra thông tin đăng ký dự thi trực tuyến.
Thư gửi 11.5
11/05/2021 10:38:57 0 72
Trong những ngày qua địa phương, nhà trường, phụ huynh học sinh, học sinh chúng ta, mỗi người đã vượt qua những giờ, ngày thực sự gian khó.

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:
Lượt truy cập: