Lịch công tác

Kế hoạch kiểm tra học trực tuyến
31/05/2020 09:38:59 TĐT 0 973
Căn cứ Hướng dẫn số 1076/SGDĐT-GDPT ngày 05 tháng 4 năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II, năm học 2019 - 2020.
Lịch công tác tuần từ ngày 6 đến 12/4/2020
31/05/2020 09:40:39 TĐT 0 385
Lịch công tác tuần từ ngày 6 đến 12/4/2020
Lịch công tác tuần 25
31/05/2020 09:40:52 TĐT 0 3634
Lịch công tác tuần 25 từ ngày 3/2 đến ngày 9/2/2020
Lịch trực của BGH năm học 2018 - 2019
20/10/2018 07:33:29 TĐT 0 654
*Quy định: - Người trực có mặt trước khi vào tiết một 15 phút và ra về sau khi tan học. - Ngày không trực, BGH xử lý công việc theo chức trách, nhiệm vụ.
Kế hoạch ôn thi học kì II
25/03/2018 05:24:46 Tạ Đăng Tuấn 0 761
* Khối 12 - Tuần 34: từ 02/4 đến 07/4/2018: GV hướng dẫn học sinh ôn tập. - Tuần 35: từ 09/4 đến 14/4/2018: Thi học kỳ các môn không thi tập trung. - Tuần 36: Ngày 16/4: Thi học kỳ các môn thi tập trung: Văn, Toán, Anh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:
Lượt truy cập: